Tuyển dụng kiểm tra ngoại hối - Tuyển kiểm

NV- TTTT, Nhân viên phát triển và kiểm soát thị trường tiền tệ, 2, Toàn thời gian, TP. Điều tra thống kê.

Có 31 việc làm ngoại hối từ nhà tuyển dụng hàng đầu đang được đăng tuyển. Nhận được L/ C hoặc sửa đổi L/ C từ NH nước ngoài, Vietcombank kiểm tra tính.
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng chuyên viên Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ. Hồ sơ không đạt yêu cầu có được trả lại không?

Tuyển dụng kiểm tra ngoại hối. Quản lý các giao dịch vãng lai, cung ứng dịch vụ và sử dụng ngoại hối · Quản lý vay và cho vay.
Giao dịch hối đoái · Mua bán ngoại tệ mặt · Giao dịch hối đoái giao ngay ( Spot) · Giao dịch hối đoái kỳ hạn ( Forward) · Quyền chọn ngoại tệ với ngoại tệ. Với phương châm Tuyển dụng “ Hợp tác hiệu quả”, OCB luôn chú trọng đến lợi ích và hiệu quả của việc hợp tác.

CV- KDNH, Chuyên viên kinh doanh ngoại hối, 1, Toàn thời gian, TP. Xây dựng các đề tài, dự án, các chương trình kiểm tra kiểm soát nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ và hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh ngoại.

Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam tuyển dụng Chuyên Viên Kinh Doanh Ngoại Hối 2, Phòng Kinh Doanh Ngoại Hối và Sản Phẩm Phái. Nguồn tiền sử dụng là ngoại tệ trên tài khoản của Quý khách hoặc mua ngoại.
Thông báo tuyển dụng công chức loại D vào làm kiểm ngân viên tại Sở Giao dịch NHNN ( 04/ 10/ ). + Có trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm về kinh doanh ngoại hối;.

Kiểm Soát Viên Thanh Toán Quốc Tế. Tiếp nhận, kiểm tra, tư vấn các hồ sơ giao dịch ngoại tệ nhằm tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền của NHNN và quy định/ thông lệ.

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong tuyển dụng Chuyên Viên Chính Sách Sản Phẩm Và Quản Lý Bán - Trung Tâm Kinh Doanh Ngoại Hối, Vàng Và. Tìm việc và ứng tuyển ngay hôm nay!

Thông báo điểm thi tuyển công chức loại C NHNN nămSau phúc khảo) ( 20/ 04/ ). 6 ngày trước.

Trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động PS tại Chi nhánh.

TUYỂN-DỤNG-KIỂM-TRA-NGOẠI-HỐI