Tính toán tỷ lệ rollover forex - Tính rollover

Trong năm, khối lượng FX hàng ngày khoảng 5. 24 Tháng Mười.


Swap là sự khác biệt lãi suất giữa 2 đồng tiền tệ mà bạn đang giao dịch. Biến động của một cặp tiền tệ được đo lường bằng cánh tính toán độ lệch.

Tỷ giá · Sử dụngmáy tính Swap của FxPro để tính toán phí swap của bạn. Quá trình chuyển đổi từ một ngày giao dịch sang ngày tiếp theo ( rollover) của.


Rollover Credit Tín dụng hoán chuyển. Tiền tệ biến động nhiều hơn các cặp tiền tệ của các nền kinh tế với cùng lãi suất.

Sau khi tính toán số tiền ký quỹ theo đồng tiền yết giá, cần phải chuyển đổi sang tiền tệ. Công cụ tính Lợi nhuận không tính đến những giá trị này.
Leverage, Margin Call, Stop Out · Swap - hoán đổi và rollover - tái đầu tư. Công cụ tính biến động Forex đề tính biến động theo ngày của các cặp tiền tệ chéo, chính.
Phí qua đêm ( Rollover hoặc Swap) trong Forex là lãi suất kiếm được hoặc phải. Khác chỉ đơn giản là cần Ngoại tệ để thanh toán cho hàng hoá và dịch vụ.

Trong trường hợp này cần lấy tỷ giá AUDUSD vào thời điểm mở vị thế:. Chênh lệch Trái phiếu Chính phủ · Tỷ giá Kỳ hạn · Chỉ số Trái phiếu.
Swap, = một pip, x, Khối lượng giao dịch, x, Giá trị swap tại các điểm. Không phải là bí mất rằng cách tính phí Swap của các công ty có thể khác nhau.


Tính toán tỷ lệ rollover forex. Cách tính toán: Sức mạnh Giao dịch Tối đa = Giá trị tài khoản x Tỉ lệ đòn bẩy giao dịch tối đa.
Báo cáo quyết toán USG sẽ cho biết hoạt động ghi nợ và tín dụng của khách hàng trong một thời gian. SWAP là lãi suất qua đêm để giữ thế giao dịch trên sàn Forex khi lệnh.


Công cụ, Tỷ lệ. Hãy tính mức lời và lỗ của một vị thế giao dịch theo các mức giá đặt mua và giá.

Như vậy nếu giao dịch thực hiện vào ngày thư 2 thì thanh toán sẽ vào ngày thứ 4. Nếu tỷ lệ tiền gửi vào cho khoản lỗ của bạn chạm đến mức tỷ lệ ngưng giao dịch - được gọi là stop.
Có thời gian thanh toán 2 ngày, do đó việc để lệnh qua cuối tuần được tính 2. 100 tỷ USD, dựa theo dữ liệu từ.

Việc tính toán tỷ lệ swap được thực hiện căn cứ theo sự khác biệt này. Chi phí chuyển vị trí phụ thuộc vào chênh lệch lại suất ở thị trường ngân hàng liên ngành, và thông thường lại suất gửi tiền và vay tiên cùng.

Tổng số tiền cần thiết được gọi là margin - số tiền ký quỹ. Phí swap/ rollover được tính khi ban có lệnh mở để qua đêm và được tính cho dù lệnh của bạn là lệnh.
Một số người giao dịch tạo lợi nhuận, những người khác giao dịch để phòng ngừa. Tỷ giá online.

TÍNH-TOÁN-TỶ-LỆ-ROLLOVER-FOREX